Prijsindicatie en uitleg kosten

Als je bij De Blankehoeve wilt komen wonen, moet je beschikken over een geldig indicatiebesluit en je komt in aanmerking voor een PGB budget. Deze wordt aangevraagd bij het desbetreffende indicatieorgaan; vaak is dit de Gemeente Groningen.
De kosten voor de woonvoorziening van De Blankehoeve bestaan uit (per persoon wisselende) PGB-vergoeding plus woonkosten van €600,- (inclusief) aan huur en levensonderhoud (eten, drinken, wassen etc.). Van de PGB-vergoeding wordt begeleiding, zorg en dagbesteding ingekocht. De huur en het levensonderhoud betaalt de bewoner vanuit zijn eigen inkomen of Wajong-uitkering.

*Als de zorgvraag zich zodanig ontwikkeld dat wij van mening zijn dat we geen verantwoorde zorg meer kunnen bieden binnen de grenzen van het geldende indicatiebesluit, is het de verantwoording van de bewoner/deelnemer/wettelijk vertegenwoordiger om een nieuw besluit aan te vragen bij de gemeente.