Klachtenregeling en Privacy Reglement

Het kan natuurlijk zo zijn dat er iets niet helemaal naar wens verloopt en je niet tevreden bent over de voorlichting en begeleiding van de Blankehoeve. Wij hopen dat je dat dan zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat wij kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen. Door erover te praten wordt vaak al van alles opgelost. Dit moedigen wij dan ook ten zeerste aan: bespreek de klacht in eerste instantie met ons of je persoonlijk begeleider. Wij nemen dit ten alle tijden serieus! Het kan ook zijn dat het niet direct een klacht is maar een tip om de hulpverlening te verbeteren. Ook dat horen wij graag!

De tips en/of suggesties mogen gemaild worden naar: info@blankehoeve-zorg.nl

Mochten wij niet tot een oplossing komen, dan verwijzen wij naar het Klachten Portaal:

Bij De Blankehoeve beschikken wij over een Privacy Reglement en een Privacy verklaring (zie hieronder de pdf)
De aard van onze werkzaamheden brengt met zich mee dat wij veel persoonlijke gegevens van mensen nodig hebben. Om de privacy van onze cliënten te waarborgen en om aan te geven hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, hebben wij een privacyreglement. In dit reglement worden de bepalingen die de wetgever stelt aan de verantwoorde omgang met en de bescherming van persoonsgegevens uitgewerkt.
Het Privacy Reglement is op te vragen bij De Blankehoeve of via info@blankehoeve-zorg.nl.