Klachtenregeling en Privacy Reglement

Bij De Blankehoeve hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan, zowel o horeca- als op zorggebied. Natuurlijk kan het eens zo zijn dat er iets niet helemaal naar wens verloopt en soms mondt dat uit tot een klacht. Door erover te praten wordt vaak al van alles opgelost. Dit moedigen wij dan ook ten zeerste aan: bespreek de klacht in eerste instantie met ons. Wij nemen dit ten alle tijden serieus!
Mochten wij niet tot een oplossing komen, dan verwijzen wij naar ons Klachten Protocol. Deze is op te vragen bij De Blankehoeve of via info@blankehoeve-zorg.nl.

Bij De Blankehoeve beschikken wij over een Privacy Reglement en een Privacy verklaring (zie hieronder de pdf)
De aard van onze werkzaamheden brengt met zich mee dat wij veel persoonlijke gegevens van mensen nodig hebben. Om de privacy van onze cliënten te waarborgen en om aan te geven hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, hebben wij een privacyreglement. In dit reglement worden de bepalingen die de wetgever stelt aan de verantwoorde omgang met en de bescherming van persoonsgegevens uitgewerkt.
Het Privacy Reglement is op te vragen bij De Blankehoeve of via info@blankehoeve-zorg.nl.