Gelijkwaardige maatschappij

De Blankehoeve streeft actief naar een gelijkwaardige maatschappij waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vrij en volwaardig deelnemen.

 

Door op verschillende niveaus ondersteuning te bieden helpen we jong en oud zelfredzaam te zijn en volwaardig te participeren in de maatschappij. Om dit waar te maken biedt de Blankehoeve een werk/leertraject voor jongvolwassenen met een hulpvraag. Bij dit traject staat ontwikkeling centraal.

Samen met een persoonlijk begeleider worden doelen gesteld en plannen gemaakt. Directe communicatie en duidelijke structuur zorgen voor ritme, rust en ruimte, wat vervolgens leidt tot optimale ontwikkeling van eigen kracht.